9 แนวคิดที่คนอย ากเป็นเถ้าแก่ ไม่ควรมีในตัว

วันนี้เราจะพาคุณไปเรียนรู้สิ่งที่เถ้าแก่น้อยไม่ควรจะมีในตัวเอง เพราะจะทำให้ธุรกิจของคุณไม่สามารถดำเนินต่อไปได้ กับบทความ 9 แนวคิดที่คนอย ากเป็นเถ้าแก่ ไม่ควรมีในตัว ไปดูกันว่ามีแนวคิดใดบ้างที่ควรทิ้งไป และปลูกฝั่งแนวคิดของคนสำเร็จไว้ในตัว

1 อย่ าเลี่ยงคําติเตียน

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อย ากพัฒนาธุรกิจแล้วล่ะก็รู้ไว้เลยว่าปกติแล้วคนที่จะติเตียนคุณเนี้ย มีแค่ 2 ประเภท คือ คนที่อิจฉาคุณ กับคนที่รักและเป็นห่วงคุณเท่านั้น ต่างกันตรงที่ว่าคนที่อิจฉานั้นจะติเตียนลับหลังคุณ แต่คนทีรักและเป็นห่วงคุณนั้นจะติเตียนคุณต่อหน้าตรงๆ ดังนั้นหากมีใครมาติธุรกิจหรือ การบริหารงานของคุณ

จงฟังและขอบคุณเค้าซะนั้นแสดงว่าเค้าเป็นห่วงคุณเหลือเกิน การที่คนๆหนึ่งจะรวบรวมความกล้าพูดติเตียนคุณซึ้งๆหน้านั้นต้องผ่านการพินิจพิเคราะห์กลั่นกรองคําพูด วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดต ามมารวมไปถึงคิดว่าจะกระทบกับจิตใจคุณอย่ างไร ด้วย จนสุดท้ายพ่ายแพ้เหตุผลที่ว่าหากไม่บอ กธุรกิจคุณล้มแน่เมื่อทุกเหตุผลมันลงตัว

เค้าจึงจะตัดสินใจพูดกับคุณนี้คือ เงาสะท้อนที่ดีที่สุดของธุรกิจเลย และธุรกิจที่เติบโตได้เร็วส่วน มากก็จะนําข้อติเตียนเหล่านั้นนั่นแหละมาเป็นประเด็นหลัก แล้วหยิบยก ไปแก้ปัญหา ทําให้ธุรกิจนั้นๆเติบโตขึ้นและครองใจ คนส่วน มากได้ในที่สุด

2 อย่ าหมิ่นเงินน้อย

ธุรกิจในช่วงเริ่มต้นนั่นจะทําเงิน ได้ไม่มากเท่าที่ควรอาจเรียกได้ว่าไม่คุ้มเลยก็ว่าได้ แต่ในเมื่อคุณผ่านข้อห้ามข้อแรกมาได้แล้วนั่นแสดงว่า คุณเองก็มีความเชื่อมั่น ว่าธุรกิจของคุณจะสามารถเติบโตได้อย่ างแน่นอนดังนั้นควรจะวางแผนการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ต่างๆให้เหมาะสม กับธุรกิจดีกว่ามานั่งอมทุ ก ข์ว่าได้เงินน้อยจัง ซักวันหนึ่ง

เงินน้อยๆหล า ยๆก้อนนี้แหละที่จะทําให้คุณเป็นเศรษฐีพันล้าน ยกตัวอย่ างง่ายๆคุณคิดว่าทําน้ำพริกข า ยเนี้ยกําไรจะมากซักเท่าไหร่เชียว ใครๆก็ทําน้ำพริกเป็นแต่ทําไม เจ้าของธุรกิจเหล่านั้นเขายังยืนหยัดสู้จนเป็นส่วนหนึ่งของตลาดได้ในที่สุด ไม่แพ้พวกแบรนด์ดังๆเสียด้วยซ้ำข้อแตกต่างมันอยู่ที่ทัศนคติ เจ้าของธุรกิจเหล่านี้

เค้าผ่านรอบธุรกิจมาแล้วหล า ยรอบเค้ามองออ กว่าจุดไหนสามารถพัฒนาได้อีก 1 กระป๋องกําไร 1 บาทล้านกระป๋องก็กําไรล้านบาทแล้วไม่เห็นต้องคิดให้ยุ่งย ากเลย คุณคิดมาตั้งแต่แรกแล้วก็จงมุ่งมั่น มั่นใจทําให้สําเร็จให้ได้

3 อย่ าใจร้อน การจะล ง ทุ น ทําธุรกิจซักอย่ าง

คุณจะต้องตรวจสอบข้อมูลในด้านต่างๆอย่ างรอบคอบถี่ถ้วนเสียก่อน ไม่ว่าจะเป็นทําเลที่ตั้งว่าเหมาะสมกับรูปแบบของธุรกิจหรือเปล่าเช่น เปิดธุรกิจร้านอ า ห า ร แต่ทําเลที่เปิดอยู่ในตรอ กที่ ไม่ค่อยมีคนผ่าน ไม่มีโรงงาน ไม่มีบริษัทที่มีพนักงานประจําจํานวน มาก แต่รีบตัดสินใจเปิดเพียงเพราะว่าที่ถูกอย่ างนี้ก็เติบโตได้ย าก

อย่ างสินค้าที่จะเลือ กมาจําหน่ายนั้นก็ควรที่จะรู้กลุ่มเป้าหมายอยู่แล้วมันก็เปรียบเสมือนการเอาเหยื่อปลาที่ ปลาชนิดหนึ่งชอบ ไปล่อไว้ในแหล่งที่มีปลาชนิดนั้น มันก็สมเหตุสมผลดีอยู่แล้วนั้นหมายความว่าก่อนที่จะเริ่มลงมือทําธุรกิจจริงคุณก็ผ่านกระบวนการกลั่นกรองทางความคิดให้มาก สมมุติสถานการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้น

ได้และแนวทางแก้ปัญหา ถ้าคุณสามารถหาวิธีแก้ปัญหาต ามที่คิดไว้นั้นได้ทั้งหมดก็ตัดสินใจเปิดธุรกิจได้เลยแม้ว่าในสถานการณ์จริงอาจมีปัญหาบางปัญหาที่คุณ คาดการณ์ไว้ไม่ถึงแต่ก็น่าจะเป็นส่วนใหญ่แล้วที่คุณได้เตรียมการณ์รับมือไว้ล่วงหน้าและอย่ าลืมเรื่องสําคัญที่สุดอย่ างเรื่องงบประมาณคิดเผื่อไว้เลยว่าคุณ สามารถ ข า ดทุนได้นานเพียงใดและในช่วงเวลานั้นคุณสามารถ ทําให้ธุรกิจของคุณติดตลาดแล้วเลี้ยงตัวมันเองได้หรือไม่ ฉะนั้นอย่ าใจร้อนไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆก็ต าม

4 อย่ าให้คนอื่นทํางานให้

ฟังแล้วเหมือนกับขัดหลักการบริษัทห้างร้านใหญ่ๆ แต่มันคือหลักสําคัญ เพราะว่าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจคุณต้องรู้ขั้นตอนของธุรกิจทุกอย่ าง รู้ปัญหาทุกอย่ างและ รู้วิธีแก้ปัญหาทุกอย่ างถึงแม้ว่าธุรกิจของคุณจะเติบโตขึ้น มาจน มีพนักงานหล า ยร้อย คุณก็ต้องลงมือเข้าไปหางานทุกส่วนด้วยตัวเอง แค่เพียงถามไถ่ก็ดีมากมาย

แล้วคุณก็จะได้รู้ด้วยว่าพนักงานของคุณเค้ารักธุรกิจเหมือนที่คุณรักหรือเปล่า พนักงานก็จะรักและเคารพคุณ ยิ่งขณะมีปัญห า ยิ่งดีคุณสามารถแสดงแสนย านุภาพ ของคุณให้เค้าเหล่านั่นได้เห็นการแก้ปัญหาของคุณที่ทั้งคมทั้งฉับไวเท่านี้ทุกคนก็คงต้อง ยอมสยบให้ความทุ่มเทของคุณ และก็จะทุ่มเทให้ธุรกิจของคุณ อย่ างแน่นอน

5 อย่ าอคตกิบัธุรกิจของตัวเอง เมื่อใดก็ต ามที่คุณมี

อคตินั่นนแสดงว่าคุณกําลังถอ ดใจต้องลองมองย้อนกลับในข้อแรกว่าก่อนการเริ่มธุรกิจนั่นคุณก็ยังคงมีความเชื่อมั่นในธุรกิจของคุณเลยว่ามันจะประสบความสําเร็จ และไปรอ ดในที่สุดแล้วแค่เพียงอุปสรรคเล็กน้อยคุณก็เริ่มมีอคติแล้วธุรกิจของ คุณมันจะไปรอ ดได้อย่ างไร ความคิดอคติที่ว่านี่ก็อย่ างเช่นธุรกิจนี้น่าจะไม่เหมาะกับ ทําเลแถวนี้หรือเปล่า หรืออาจคิดว่า สินค้าของคุณไม่ดีเหรอ เว้นเสียแต่ว่าในข้อห้ามข้อแรกคุณ ไม่ปฏิบัติอย่ างเคร่งครัดรีบร้อนทําธุรกิจจนลืมวิเคราะห์ปัญหา ที่จะ เกิดนั่นก็อีกเรื่องหนึ่ง

6 อย่ าใช้จ่ายเงินโดยที่ไม่มีการบันทึกรายรับรายจ่าย

เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนที่หล า ยๆคน มักมองข้ามไป เพียงเพราะคิดว่าเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อย ที่สามารถที่จะยืดหยุ่นกันได้นิดๆ หน่อยๆคงไม่เป็นไร เป็นความคิด ที่ผิดนะครับคุณรู้ไหมว่ามีรายจ่ายเบ็ดเตล็ดอีกหล า ยรายการที่เกินจําเป็น และหากว่าไม่มีการบันทึกมันไว้คุณก็จะไม่มีทางรู้อีกเลยเช่นกันและเมื่อนานไปเงินส่วนเหลือ ใช้พวกนี้มันก็จะสะสมมากขึ้นเป็นก้อนใหญ่และทําให้คุณไปไม่ถึงฝั่งฝันได้ในที่สุด

มันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อจริงๆนะในตอนที่คุณกําลัง มองไปที่บัญชีรายรับรายจ่าย ส ม อ งของคุณก็จะประมวลผลได้ทันทีว่ามีจุดไหนเป็นสิ่งเกินจําเป็นและวางแผนที่จะตัดส่วนนั้นออ กไปในที่สุด หรือแม้กระทั้งคุณจะพบว่าควรไปเพิ่มเติมส่วน ไหนจึงจะมีรายรับเพิ่มมากขึ้นประโยชน์อีกอย่ างในการทําบัญชีรายรับรายจ่ายก็คือตอนที่คุณจะต้องไปกู้ยืมเงิน มาเพื่อเริ่มต้นธุรกิจ หรือไม่ก็ปรับปรุงพัฒนาธุรกิจ เดิมบัญชีตัวนี้แหละที่จะอํานวยความสะดวกให้คุณได้อย่ างมหาศาล ดียิ่งกว่าสมุดบัญชีธนาคารซะอีก

7 อย่ าตกยุค

ข้อมูลข่าวส า รสําคัญมากสําหรับทุก ธุรกิจ ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวการเมือง ข่าวต่างประเทศ ข่าวกีฬา ข่าวบันเทิง ข่าวเทคโนโลยี แทบทุกข่าวจะทําให้คุณทราบถึง การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์บ้ านเมืองทั้งในและนอ กประเทศคุณก็สามารถที่จะคาดการณ์ได้ล่วงหน้าว่าอาจพบกับวิ ก ฤ ต อะไรต่อไปหรือไม่ ควรเตรียมตัว รับมืออย่ างไร หรือว่าจะพลิก วิ ก ฤ ตเป็นโอกาสได้อย่ างไรดี ทุกอย่ างล้วนขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ คุณรับเข้ามาทั้งนั้น

8 อย่ าถอ ดใจถ้าการดําเนินธุรกิจยังไม่ครบรอบ

คนทําธุรกิจส่วนหนึ่งมักถอ ดใจล้มเลิกธุรกิจไปกลางคันเสียก่อน เพียงเพราะเจอปัญหาบางอย่ างที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน พย าย ามมองในระยะย าวไว้การทําธุรกิจ ก็ต้องมีอุปสรรคบ้ างเป็นธรรมดา เป็นบททดสอบว่าหากคุณไปอยุ่ในจุดที่สูงกว่านี้ ปัญหาหนักกว่านี้คุณพร้อมจะรับมือมันหรือเปล่า คําหนึ่งที่คุณควรทําความเข้าใจ

คือรอบธุรกิจเทียบง่ายๆก็เหมือนกับ ฤดูกาลใน 1 ปี เขตร้อนก็จะมี 3 ฤดู เขตหนาวก็จะมี 5 ฤดู แต่ละฤดูก็มีเอกลักษณ์เฉพาะ ฤดูหนาวอากาศเย็น ฤดูร้อน อากาศร้อน ฤดูฝนฝนก็ตกธุรกิจเองก็เช่นกันไม่ว่าธุรกิจนั้นจะครองตลาดส่วน มากแค่ไหนย่อมต้องมีรอบของมัน ช่วงระยะเวลาใดธุรกิจทําเงินได้มากช่วงเวลาใดธุรกิจทําเงินได้น้อย

อย่ างน้อยๆคุณต้องอยู่สัมผัสมันให้ครบหนึ่งรอบเสียก่อนเพื่อวางแผนการแก้ปัญหาสําหรับรอบต่อไปแต่ละธุรกิจมีรอบไม่เท่ากัน และระยะเวลาของช่วงทําเงินกับช่วง

ข า ดทุนก็สั้นย าวไม่เท่ากัน คุณต้องเรียนรู้ให้หมดว่าธุรกิจมีช่องโหว่ช่วงไหนเหมือนจะเห็นได้ว่าห้างร้านใหญ่ๆก็มักจะจัดโปรโมชั่น ในช่วงเวลาที่เป็น low ร้านอ า ห า ร ก็จะจัดโปรโมชั้นช่วงกลางสัปดาห์ หรือ ก่อนปล า ยเดือน อย่ างนี้เป็นต้นที่นี้ลองยกตัวอย่ างธุรกิจรอบย าว 1 ปีดูบ้ าง อย่ างธุรกิจกวดวิช าจะมีช่วง low ในช่วงปิดเทอม

ซึ้งใน 1 ปี มีช่วง ปิดเทอม 2 ครั้งนอ กจากนั้นยังมีช่วงวันหยุดย าวอีกบางช่วง อย่ างช่วงปีใหม่ หรือตรุษจีน อันนี้ก็จะไม่ค่อยกระทบซักเท่าใดเพราะไม่ใช่ช่วงเวล า ย าว ช่วงปิดเทอมเด็กนักเรียนที่เรียนประจํา ก็จะหยุดพักกันไปซะส่วนใหญ่สิ่งที่คุณต้องทําก็คือสังเกตว่าในช่วง low นี้ที่ยังเหลืออยู่เป็นนกลุ่มใด จากนั้นก็วางแผน

ก ร ะ ตุ้ นการข า ยส่ งเสริมโปรโมชั่นให้กลุ่มนี้ไปเลยเต็มๆหรือลองจัดกิจก ร ร มอื่นดู หรือไม่ก็เปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายไปที่เด็กระดับอื่นบ้ างเมื่อวางแผนไว้แล้วก็ลองใช้ ในรอบธุรกิจต่อไป แล้ววิเคราะห์ว่าผลที่ได้คุ้มค่าต ามต้องการหรือไม่หรือว่ายังไม่คุ้มเท่าที่ควรก็วางแผนแก้ไขกันใหม่ในรอบธุรกิจต่อไป อย่ างนี้เป็นต้น ลองปรับ ประยุกต์ไปต ามธุรกิจของคุณละกัน

9 อย่ าปล่อยให้ ร่ า ง ก า ย อ่อนแอ

คงไม่ดีแน่หากคุณหาเงิน มามากมายก่ายกอง เพื่อจองห้องพิเศษสุดในโรงพย าบาลชั้นเฟิร์สคลาส ที่ทั้งสุดหรูและสุดแพงมันไม่คุ้มกัน แค่เพียงคุณจะหาเวลา ออ กกําลังให้บ่อยๆไม่ต้องหาข้ออ้างว่าไม่มีเวลาเพราะเวลานั่นป็นต้นทุนได้เปล่า ทุกคนได้รับมาคนละ 24 ชั่ วโมงเท่ากัน คุณจะเอามาแบ่งทําอะไรบ้ างต่างหาก

แค่เพียงเจียดเวลาซักวันละ 30 นาที ถึง 1 ชั่ วโมง หาสถานที่ออ กกําลังกายจะที่ไหนก็ได้เปลี่ยนที่บ้ างก็ได้ ดีไม่ดีอาจได้ขย ายกลุ่มลูกค้าใหม่ๆด้วยก็ได้ คน มี ความคิดดีอยู่ที่ไหนก็ทําธุรกิจได้ การสังสรรค์หากเลี่ยงไม่ได้ก็ลดหาอ า ห า รที่ดีมีประโยชน์ต่อสุ ข ภ า พ ร่ า ง ก า ยบ้ างเพราะคุณใช้ส ม อ งในการคิดมากทีเดียว

ต้องบํารุงให้ถึงที่อ า ห า ร สดสะอาดดีกว่า อ า ห า ร เ ส ริ ม อย่ างแน่นอนร า ค าก็ถูกกว่า เท่านี้คุณก็สามารถมีสุ ข ภ า พ ร่ า ง ก า ยแข็งแรงไว้ลุยงานสานฝัน มีสุ ข ภ า พ ส ม อ งที่ปลอ ดโปร่งไว้คิดแก้ปัญหาหรือวางแผนล่วงหน้าได้อย่ างสบายๆแล้ว

ที่มา s m e l e a d e r, f a h h s a i

Facebook Comments