5 เ ท ค นิ ควางแผนการใช้เ งิ น ให้มีเหลือเก็บ ไม่เป็นห นี้

การที่เรามีการเ งิ นที่แย่เกิดจากการที่เราไม่รู้จักวางแผนการใช้เ งิ น ได้มาก็มีแต่ใช้ ไม่เคยรู้ว่าอะไรสำคัญหรือไม่สำคัญ พูดง่ายๆคือ ใช้อ ย่ างเดียว วันนี้เราจะพาทุกคน มารู้จักการวางแผนใช้เ งิ นยังไงให้มีเหลือเก็บ ไม่เป็นห นี้ ถ้าใครอย ากมีชีวิตที่ดีก็ลองนำเ ท ค นิ คที่เรานำมาฝากไปทำดู

1.ลงทุ นเมื่อศึกษา จนรับความเ สี่ ย งได้

สมัยนี้การลงทุ น ไม่ใช้เรื่องย ากอีกต่อไป เพร าะโลกเรานั้นแคบลงด้วยเทคโนโลยีต่างๆ ที่ทำให้ข่าวส าร ส่งถึงกันได้อ ย่ างรวดเร็ว และด้วยความสะดวกรวดเร็วนี่แหล่ะ ที่ทำให้โอกาสในการลงทุ นนั้นเปิดกว้างขึ้น ทำให้หล า ยๆ คนได้มีโอกาสลองลงทุ นกับธุรกิจ หรือ กิจการต่างๆ ซึ่งบางคนก็ประสบความสำเร็จบางคนก็ล้มเหลว

แต่ถึงอ ย่ างนั้นการลงทุ น ก็ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวแต่อ ย่ างใด หากแต่เพียงเราต้องศึกษาให้รู้ แต่ไม่ใช่ว่าแค่มีความรู้แล้วจะพอเพียง เราควรพึงระลึกไว้เสมอว่า การลงทุ น มีความเ สี่ ย ง เพร าะฉะนั้น นอ กจากมีความรู้แล้ว เรายังควรจะศึกษาถึงความเ สี่ ย งของสิ่งที่เราจะลงทุ นนั้นด้วยว่าเป็นอ ย่ างไร และเมื่อศึกษาจนรับความเ สี่ ย งนั้นได้แล้วถึงค่อยลงทุ นจะดีกว่า

2.อ ย่ าเลียนแบบคนอื่น

คงปฏิเสธไม่ได้ว่า เราทุกคนย่อมมีความอย ากได้ อย ากมี อย ากเลียนแบบคนอื่น โดยเพร าะเลียนแบบดาร า คนดัง เช่น ใช้ของมียี่ห้อร า ค าแพง กินอ า ห า รแพงๆ แต่งตัวหรูหร า ท่องเที่ยวต่างแดน และอื่นๆ อีกมากมาย แต่ถึงอ ย่ างนั้นสิ่งที่เราไม่ควรลืมคือ ฐานะทางการเ งิ นของตัวเรา ด้วยว่าสามารถใช้เ งิ นได้ขนาดนั้นหรือไม่

หากไม่ไหวก็ไม่ควรหยิบยืม เพื่อมาตอบสนองต่อความต้องการในส่วนนี้เพร าะจะสร้างปัญหาให้เราไม่จบสิ้นอ ย่ างแน่นอน ดังนั้นเราจึงควรที่จะนึกถึงความจริงของตัวเราไว้เสมอ และหากอย ากร่ำร ว ยมีกิน มีใช้ ก็ควรรู้จักประหยัดอ ดออม และไม่ใช้จ่ายเ งิ นเกินตัว พอใจในสิ่งที่เรามี อ ย่ าให้ความอย ากมาทำร้ า ยเราได้เลยนะครับ

3.วินัย คือสิ่งสำคัญที่ต้องมีเสมอ

การมีวินัยคือ สิ่งสำคัญที่จะชี้ได้ว่า เราจะเป็นห นี้ หรือมีเ งิ นใช้เลยทีเดียว เพร าะหลักจากมีเป้าหมาย และมีแบบแผนแล้ว วินัย ตัวนี้แหล่ะที่จะเป็นตัวทำให้เราไปถึงเป้าหมายที่หวังไว้

ตัวอ ย่ างเช่น

ตั้งเป้าไว้ ว่าจะเก็บเ งิ นเดือนละ 5,000 เป็นเวลา 10 เดือน เพื่อนำเ งิ นไปเที่ยวต่างประเทศ แต่เราข า ดวินัย เก็บเ งิ นไม่ครบต ามที่วางแผนไว้ ข า ดบ้าง ไม่เก็บบ้างเป็นแบบนี้ทุกเดือน จนครบ 10 เดือน ก็คงย ากที่เราจะไปถึงเป้าหมายได้ แต่ตรงกันข้าม หากเรามีวินัยและทำได้ต ามที่วางแผนไว้อ ย่ างครบถ้วน เมื่อถึงกำหนดเราก็จะถึงเป้าหมายอ ย่ างแน่นอน

4.ตั้งเป้าหมายและวางแผนเรื่องการเ งิ นให้ชัดเจน

เป้าหมาย คือสิ่งที่จะแสดงถึงผลลัพธ์ ที่เราต้องการว่าเป็นอ ย่ างไร เช่นกันกับการใช้เ งิ นของเรา หากเรามีเป้าหมายและการวางแผนการเ งิ นที่ดี ก็ทำให้มองออ กว่าเราควรใช้เ งิ น และออมเ งิ นเท่าไหร่โดยไม่กระทบกับ การใช้ชีวิตและยังสามารถต่อยอ ดไปในอนาคตของเราได้อีก ซึ่งเป้าหมายและ แบบแผนการเ งิ นที่ชัดเจนนี้ ทำให้คนประสบความสำเร็จมานักต่อนักแล้ว

5.เลิกเ สี ยเ งิ นด้วยอารมณ์ แต่จงใช้จ่ายให้คุ้มค่า

ข้อนี้หล า ยๆ คงเคยเป็น โดยเฉพาะสาวๆ ที่มักจะชอบใช้การช้อปปิ้ง เป็นการระบายอารมณ์ ลดความเ ค รี ย ด ซึ่งนี่แหล่ะคือสิ่งที่จะทำให้ไม่มีเ งิ นใช้ได้ง่ายที่สุดเพร าะการใช้อารมณ์ตัดสิน โดยไม่ผ่านการคิดให้ดี อาจจะทำใช้จ่ายไปอ ย่ าง ลืมตัวได้ จนบางทีเผลอรูดบั ต ร เ ค ร ดิ ตจนเป็นห นี้กองโตขึ้น มาก็ได้ แทนที่จะผ่ อ นคล า ยดันกล า ยเป็นเพิ่มปัญหาให้ตัวเองอีก

ดังนั้น ก่อนการใช้จ่ายในทุกๆ ครั้ง ควรจะคิดให้รอบคอบก่อนทุกครั้ง เพื่อให้การใช้จ่ายของเราทุกครั้งนั้นคุ้มค่าที่สุด จะเห็นได้ 5 ข้อคิดที่นำมาฝากกันในวันนั้น เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆ และสามารถต่อยอ ดกับเ ค ล็ ด ลั บการออมเ งิ นอื่นๆ ได้อีกด้วย เพื่อให้เรานั้น มีเ งิ นใช้ ไม่ต้องลำบากไม่ต้องเป็นห นี้นั่นเอง หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ นะครับ

ที่มา sanook  sabailey

Facebook Comments