5 วิ ธีของคนฉลาดออม เก็บไม่กี่ปีก็ร ว ย เข้าใจเรื่องเงิน มากกว่าเดิม

วันนี้เราจะพาคุณไปดูวิธีการออมเงินแบบคนร ว ยชอบทำ กับ 5 วิ ธีของคนฉลาดออม เก็บไม่กี่ปีก็ร ว ย เข้าใจเรื่องเงิน มากกว่าเดิม ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่างไรบ้าง เพื่อให้คุณเป็นคนที่มีนิสัยการออมและรู้จักการบริหารเงิน มากขึ้น

1 จากนี้ ทุกเดือนการวางแผน การใช้เงินจะสำคัญ

จำกันได้ไหมในวัยเด็ก ที่คุณครูมักบังคับ ให้เราทำ ‘บัญชีรายรับ–รายจ่าย’ นั้น คือสิ่งที่ง่ายที่สุด และสามารถนำมาใช้ได้จริง เพราะในปัจจุบันเราเอง มักใช้เงินเกินตัวของมันต้องมีหรืออะไรก็แล้วแต่วันนี้หากไม่มีใช้ก็ต้องผ่อน ถ่ายออ กไป เราเชื่อว่าการจดบันทึก จะช่วยเตือนสติใ ห้เราเห็นภาพแทนที่

จะหยิบใช้ๆ จนหมดไป ฉะนั้น หากเราวางแผนการเงินในแต่ละเดือนอย่างรัดกุม ในอนาคตทำสมุดรายรับรายจ่ายแบบง่ายๆ ที่เราเคยทำกัน ต่อให้เกิดโ ร คระบ าด อีกกี่ครั้ง หากเรา วางแผนการเงินที่ดี เราก็สามารถผ่านปัญหาเรื่องการเงิน ไปได้โดยไม่ต้องกังวลหรือรอมาตรการ เยียวย าด้วยซ้ำ

2 มองให้เป็นโอกาส

ในเมื่อ อยู่บ้านอะไร ที่เป็นโอกาสในการสร้างรายได้ อาทิ การ ข า ย ของออนไลน์ การทำอาหาร หรืออื่น ๆ ที่แปรเปลี่ยน เป็นเงิน ก็ควรงัด มันออ กมาไม่แน่ ในอนาคตอาจ เป็นอาชีพเสริม ที่สร้างรายได้ให้ กับ งานประจำ ก็ได้นะ

3 เงินออมสำคัญ

ย ามวิกฤตที่แต่ละองค์กรไม่การันตีในการจ่ายเงินเดือนแบบนี้เงินออมในบัญชี มีความสำคัญเสมือนดังลมห า ยใจที่เราจะสามารถประเมินการใช้ชีวิต ทั้งการกินอยู่จ่ายห นี้ และอื่นๆที่จำเป็นหากคุณมีเงินออมที่เพียงพอ คงไม่สามารถกัดกิน สุขภาพใจ คุณได้มองในแง่ดี ได้พักผ่อน และกลับมาดูแลตัวเอง ในทางกลับกันหาก ไม่มีเงินออมคราวนี้ จะเห็นผล ชัดเจนว่า การวางแผนการออมเงิน ในชีวิตสำคัญ มากแค่ไหน

4 มีทองนับเป็นพี่

ภาษิตที่ว่ามีทอง นับเป็นพี่ยังใช้ได้ทุกยุคสมัย โดยเฉพาะในช่วงนี้ หากสภาพการเงิน ไม่คล่องจริงๆการนำทองไปฝากหรือจำนำไว้ เน้นย้ำเราไม่อย ากให้ข า ย เพราะดอ กเบี้ยที่จำนำไม่ว่าจะเป็นโรงรับจำนำรัฐ หรือเอกชนไม่ได้สูงเลยบางแห่งยืดอายุ การต่อ ด อ กได้ย าวถึง 6 เดือน ฉะนั้น การมีทองติดไว้ยังไงก็อุ่นใจทุกสถานการณ์แม้วิกฤต

5 ประกันชีวิตระยะย าว จะทำให้ทุกคน ฉุกคิดหลังจากนี้

แต่ก่อนการทำประกัน ชีวิตระยะย าวที่อาจผูก กับการออมหล า ยคน มองว่าไม่สำคัญ คนวิ่งหาหลักประกัน เพื่อคุ้มครอง สุขภาพตัวเองกันให้จ้าละหวั่น ฉะนั้นจะดีกว่าไหมหาก ไม่ต้องรอไวรัสสายพันธุ์ใหม่ เกิดขึ้นอีก โดยเจียดเงินใน แต่ละเดือน เก็บหอมรอมริบทำประกันชีวิต ให้กับตัวเองสักกรมธรรม์

ที่มา e-yhangwa

Facebook Comments