4 ข้อคิด อย่ าจนความคน ชีวิตไม่มีทางจน

วันนี้เราจะพาคุณไปเรียนรู้การเปลี่ยนความคิด ที่จะนำพาชีวิตของคุณไปสู่ความร ว ย กับบทความ 4 ข้อคิด อย่ าจนความคน ชีวิตไม่มีทางจน ไปดูกันว่าข้อคิดเหล่าจะเตือนใจคุณได้อย่ างไร กับการใช้ชีวิต

จริงอยู่ที่ไม่มีใครอย ากจนหรอ ก แต่บางครั้งเราก็จำเป็นที่ต้องจน ทั้งแบบ ตั้งใจและแบบไม่ตั้งใจ ความจนแบบไม่ตั้งใจเป็นเพราะเราเลือ กเกิดไม่ได้ เมื่อเราต้องเกิดมาในครอบครัวที่ย ากจนไม่ได้ร่ำร ว ย นั่นถือว่าเป็นการจน

แบบไม่ได้ตั้งใจ ส่วนการจนแบบตั้งใจนั้นก็หมายถึงเราไม่มีเงินเพราะเรา เองไม่ขยัน ไม่อ ดทนหรือเราอาจเคยร ว ย เคยมีฐานะดีแต่ที่เราต้องจนแบบ ตั้งใจ ก็เพราะเกิดจากการสร้างห นี้ การใช้เงินฟุ่มเฟือย ไม่ระมัดระวังให้คนอื่น ยืมเงิน แล้วโดนหนีห นี้ทำธุรกิจไม่ประสบความสำเร็จ ล้มละล า ย จนทำให้

กล า ยเป็นคนจนแบบตั้งใจแบบนี้ไปได้ เมื่อต้องอยู่ในสถานะที่เรียกว่าจนแล้ว ก็แปลว่า เราจนเงิน ไม่มีเงินใช้จ่ายได้สบายไร้กังวล เงินที่ได้มาอาจจะพอหรือ ไม่พอ กับค่าใช้จ่ายด้วยซ้ำ หากอย ากได้สิ่งของอะไรก็ไม่สามารถซื้ อได้อย่ างที่

ใจหวัง ต้องรอๆ และบางครั้งก็ไม่รู้ว่าจะต้องรออีกถึงเมื่อไหร่ ความจนนั้นก็แบ่ง ได้หล า ยระดับ จน มากหรือจนน้อย จน มากก็หมายถึงจนถึงขนาดต้องเป็นห นี้ รายได้ไม่พอค่าใช้จ่าย ต้องหยิบยืม กู้ห นี้มา ส่วนจนน้อยก็อาจจะหมายถึงมี

รายได้แค่เพียงพอ กับค่าใช้จ่ายเท่านั้น อาจไม่ถึงกับเป็นห นี้ แต่ก็ไม่มีเงินเหลือ เก็บพอที่จะยกฐานะของตัวเองให้ดีขึ้นจนพ้นจากความจนไปได้ มีคนเคยแบ่ง ความจนไว้เป็น 4 แบบ ด้วยกัน มาดูกัน เราว่าอยู่ในข่ายไหนของความจนกันบ้าง

1 จนโอกาส

คนจนโอกาส ก็คือ คนที่แทบไม่มีโอกาสที่ดีเข้ามาในชีวิตเลยหรืออาจมีแต่ เราไม่ไขว่คว้าไว้ บางคนก็ตีอ กชกหัวตัวเองว่าเรานั้นทั้งประหยัดทั้งขยัน ชีวิตมีแต่คิดดีทำดี ทำไมไม่เห็นได้ดีบ้าง

นอ กจากประหยัด ขยันและ เป็นคนดีแล้ว เรายังต้องฉลาดด้วย ฉลาดในการเปิดโอกาสใหม่ ๆ ให้กับชีวิต ของเรา อาชีพบางอย่ างไม่ใช่ว่าไม่ดี แต่เป็นอาชีพที่ไม่มีโอกาสก้าวหน้า เมื่อทำงานไปถึงจุดหนึ่งก็ควรที่จะต้องหาทางขยับขย าย เพื่อให้เราได้รับ โอกาสใหม่ ๆ บ้าง

2 จนเงิน

คนจนเงิน ก็คือ คนที่ไม่มีเงินหรือมีเงินน้อย น้อยจนไม่เพียงพอที่จะดูแลตัวเอง หรือครอบครัวได้ ความหมายของจนเงิน มักเป็นความจนที่คนทั่วไปเข้าใจกัน

3 จนเวลา

คนจนเวลา ก็คือ คนที่ไม่มีเวลาหรือมีเวลาน้อยที่จะทำให้สิ่งที่ตัวเองต้องการ จะทำ คนจนเวลาบางคน มีเงินแต่ไม่มีเวลาใช้เงิน เพราะมัวแต่หาเงิน ส่วนคนจน เวลาบางคนก็ไม่มีเงินด้วย เรียกว่าจนทั้งเวลาและจนทั้งเงิน

4 จนความคิด

คนจนความคิด ก็คือ คนที่คิดน้อยหรือคนที่ไม่มีความคิดนั่นแหละ ความคิด ของคนที่จนความคิดจะวนเวียนอยู่แต่กับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ เช่น คิดแต่ ดูถูกตัวเองว่าทำไม่ได้ คิดแต่ว่าช าตินี้เราจะไม่มีวันร ว ยคิดว่าคนอื่นเก่งเรา ไม่เก่งเหมือนเขา เราไม่มีทางทำได้แบบเขา คิดว่าก็เขาเกิดมาร ว ยเราไม่ได้ ร ว ยเหมือนเขา เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเราทำไม่ได้หรอ ก อาชีพเสริมเรา ไม่ไหว สุขภาพ เราไม่ดีฯลฯ คิดแบบนี้แล้วโอกาสหล า ย ๆ อย่ างในชีวิตก็ต้อง

หลุดลอยไป ไม่ว่าจะเป็นการจนแบบไหนก็ต าม ก็ไม่เป็นผลดีกับชีวิตทั้งนั้น การจนเรื่องเงินยังเป็นของนอ กกายที่หากเราไม่จนความคิดไปด้วยชีวิตก็ยังมี โอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงได้หากเราไม่มีเงิน ไม่มีเวลาและไม่มีโอกาสดี ๆ แถม เรายังมีความคิดที่ไม่ถูกต้องหรือมีทัศนคติที่ไม่ดีกับการดำเนินชีวิตของเรา ชีวิตของเรานั้นก็คงจะจนเหมือนเดิม ไม่มีใครสามารถช่วยอะไรเราได้นอ กจาก

ตัวเราเองสำคัญที่สุดคือ ต้องเปลี่ยนแปลงความคิดก่อน นั่นคืออันดับแรกที่จะ ทำให้เรามีชีวิตที่ก้าวพ้นจากความจนที่แท้จริงไปได้ คนจนหรือคนร ว ยก็สามารถมี ความสุขได้เหมือนกัน คนร ว ยก็ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องเป็นที่อิจฉาอยู่ตลอ ดเวลา ไม่ใช่ว่าคนร ว ยทุกคนจะมีความสุขได้ด้วย คนร ว ยสามารถซื้ อบ้านหลังใหญ่

รถยนต์ยี่ห้อหรู รับประทานอาหารอร่อยแพงต ามร้าน ซื้ อเสื้อผ้า รองเท้ามี แบรนด์ดัง แต่อย่ าลืมว่าคนร ว ยเขาก็ต้องพย าย ามรั ก ษ า สถานภาพทางสังคม และเ ศ ร ษ ฐ กิ จของตัวเขาเองไว้ด้วย ซึ่งสิ่งนี้ถือเป็นภาระอันหนักหน่วง

สำหรับคนร ว ยที่มากกว่าคนจนที่เราต้องการเพียงแค่การกินอิ่มนอนหลับ สบายเท่านั้น เงินเป็นของแปลก เรามักจะอย ากมีเงิน มาก ๆ กันและคิดว่า เมื่อเรามีเงินเท่านั้นเท่านี้แล้วก็จะพอเพราะชีวิตของเราก็จะมีความสุข แต่เพราะเหตุใดคนร ว ยถึงไม่หยุด คนร ว ยบางคนเมื่อร่ำร ว ยมีเงินทองมากมาย ก็ยังหาความร ว ยกันต่อไป เมื่อมีมากก็อย ากมีมากขึ้นไปอีก แทนที่จะมีความสุข ก็จึงกล า ยเป็นเงินนั้นสร้างความกังวลและความทุ ก ข์ให้กับคนร ว ย

การเขียนแบบนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นคนจนถึงจะดี เพราะเมื่อร ว ยจะเป็นทุ ก ข์ ไม่ใช่ทุกคนจะเป็นแบบที่ว่า เพียงแต่ต้องการจะ บอ กว่าไม่ว่าจะเป็นคนจนหรือคนร ว ยเราก็สามารถมีความสุขได้เหมือนกัน หากเราจนไม่มีเงิน เราก็อย่ าจนความคิดไปด้วยให้มองแง่ดีของการที่เรา ไม่ต้องดูแลท รั พ ย์สมบัติมากมายหรือมีเกียรติยศ ชื่อเสียงค้ำคอ การเลือ ก กินอาหาร การแต่งตัวของเราสามารถทำได้แบบต ามสบาย ไม่ต้องเป็น ทางการเหมือนกับคนร ว ย นอ กจากนั้นให้เราคิดในแง่ดีถึงศักยภาพใน

ตัวเราเองว่าเราสามารถทำอะไรได้อีกมาก เพื่อยกระดับฐานะของตัวเราเอง เพื่อที่วันหนึ่งไม่เพียงแต่เราจะมีชีวิตในรูปแบบที่เราต้องการ แต่เราอาจจะ ยังสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วย การคิดแบบจรรโลงใจแบบนี้ทำให้เรามี กำลังใจ และก้าวเดินไปข้างหน้าอย่ างมีความสุขได้

ที่มา create-readingth

 

Facebook Comments