เรื่องดี 13 ข้อของคน มีเงินเก็บ ชีวิตก็ดีอย่ างนี้แหละ

วันนี้เราจะพาคุณไปดูเรื่องราวดีๆ ของข้อ ดีการเก็บเงินออมไว้ใช้จ่ายในอนาคต กับ เรื่องดี 13 ข้อของคน มีเงินเก็บ

ชีวิตก็ดีอย่ างนี้แหละ ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง เพื่อให้ชีวิตของคุณนั้นอยู่อย่ างสุขสภาพ ไม่เดือ ดร้อนใคร

การออมเงิน อาจจะเป็นเรื่องที่หล า ยคน มองข้าม หรือไม่มีในความคิด เพราะ เงินที่หามาได้ก็แทบจะไม่พอใช้

หรือใช้เงินเก่งจนไม่มีเงินเหลือเก็บ ก็เลยไม่คิดเรื่องการออมเงินแต่หาก ศึกษาข้อ ดีของการมีเงินออม อาจจะทำให้เปลี่ยนวิธีคิด

และ เริ่มเก็บเงิน เริ่มออมเงิน การออมเงินเป็นสิ่งที่ ย า ก แต่หากสามารถทำได้ ก็จะเป็นผลดี กับตัวเองเพราะใน ย า ม ลำบาก ก็จะมีเฉพาะเงินออมเท่านั้น ที่จะช่วยเราได้

ตัวอย่ างข้อ ดีของการมีเงินออม

1 มีเงินเก็บ

ข้อ ดีของการมีเงินออมนั้น มีมาก หากยังไม่เริ่มการออมเงิน บางทีเหตุผลดี ๆ สักข้ออาจจะ เป็นแรงบันดาลใจให้คุณก็เป็นได้

2 เงินออมมีประโยชน์มาก ย า ม เกิด วิ ก ฤ ติ

เพราะชีวิตของคนเรามีความไม่แน่นอน อาจจะมีเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ดังนั้นจึงต้องมีเงินออมเผื่อไว้ใช้ ย า ม ฉุ ก เ ฉิ น ไม่ต้องไปพึ่งพาใคร

3 เงินออมทำให้เรามีความสุข

คน มีเงินออม มีเงินเก็บ ก็จะไม่ เ ค รี ย ด หน้านิ่ว คิ้วขมวดเพราะกลุ้มใจกับเงิน ที่ไม่พอใช้ เมื่อมีเงินออมก็จะมี ความสุขมากขึ้น

4 มีเงินออม จะทำอะไร ก็ทำได้ อิสระมากขึ้น

เมื่อมีเงินออม ก็ไม่ต้องเหนือยในการ ทำงาน มากนัก มีเวลาทำอะไรมากขึ้น ไม่ต้องหางานเสริม ไม่ต้องทำงาน มากขึ้น ชีวิตมีอิสระมากขึ้น อ ย า ก ทำอะไรก็สามารถทำสิ่ง ที่ชอบได้

5 มีเงินออม ก็จะไม่เป็นภาระลูกหลาน

การมีเงินออม ก็จะไม่เป็นภาระลูกหลาน บางคน มีรายได้เดือนหลักหมื่น ที่ลูก หลานต้องช่วยกันจ่ายเพราะตัวเอง ก็ เ จ็ บ ป่ ว ย มีหล า ย โ ร ค หากมี เงินออม ก็จะไม่ลำบากลูกหลาน แต่เรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องไม่ดี ก็ได้ หากลูกหลานนิสัยไม่ดี พ ย า ย า ม แ ย่ ง สมบัติ

6 มีเงินออม ทำให้เป็นคนที่มี ความน่าเชื่อถือ

คนไม่มีเงินออม ไม่มีสมบัติอะไรเลย จะดูไม่น่าเชื่อถือ ไม่มีความภูมิฐาน โดยเฉพาะหากอายุมากแล้ว แต่ไม่มี อะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลย ดังนั้นเมื่อ อายุมากขึ้น ต้องคิดถึงการมี เงินออมให้มาก ๆ

7 เงินออมทำให้มีความมั่นคงในชีวิต

ชีวิตคนเราต้องใช้เงินในการซื้ อข้าว ของเครื่องใช้ ซื้ อปัจจัยที่จำเป็นต่อ การใช้ชีวิตหากมีเงินออม ชีวิตก็จะมี ความมั่นคงมากขึ้น

8 เงินออมทำให้ชีวิตไม่ลำบากหากตกงาน

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ทำให้งานบางอย่ าง ต้องล้มห า ย ต า ย จาก เช่น พนักงานธนาคาร สำนักพิมพ์ ดังนั้น ก็ต้องเตรียมตัวรับมือ อย่ างบรรดาหนุ่มสาวโรงงานหากมีการ นำหุ่นยนต์เข้ามาใช้ทำงานแทน มนุษย์ ก็จะมีโอกาสตกงานแน่นอน ดังนั้น ต้องออมเงินไว้

9 เก็บเงินออมไว้เผื่อ การซ่อมแซม

ข้าวของเครื่องใช้ ข้าวของเครื่องใช้ ท รั พ ย์สิน ต่าง ๆ บ้าน รถ เครื่องมือ มีโอกาสชำรุด เสียห า ย ต ามวันเวลา ดังนั้น ก็ต้องมีเงินออมไว้เผื่อใช้จ่าย เป็นค่าซ่อมบำรุง

10 มีเงินออมไว้เผื่อช่วยเหลือคนอื่น

การมีเงินออมหากพี่น้อง ครอบครัว เพื่อนฝูงมีปัญหาการเงิน ก็จะ สามารถให้ความช่วยเหลือได้ เพราะคนเรานั้น ชีวิตมีขึ้น มีลง หากมีเพื่อนที่ดี ย า ม เดือ ดร้อน ก็ต้องช่วยเหลือ กัน แต่ละคน ก็จะมีคราวเคราะห์สลับกันไป

11 เงินออมมีส่วนช่วยประเทศช าติ

การเก็บเงินออมไว้ในธนาคาร เพื่อ ให้มีการกู้เงินไป ล ง ทุ น ต่าง ๆ ก็จะเป็นการช่วยเหลือประเทศ ช าติทางอ้ออม ฟังดูดีมาก จริง ๆ

12 เงินออมเป็นหลักฐานค้ำ ประกันการกู้เงินได้

สำหรับคนที่ทำธุรกิจ จำเป็นจะต้องมี เงินออม เพราะจะช่วยให้มีความน่าเชื่อถือ หากจะต้องทำเรื่องกู้เงิน เพื่อซื้ อบ้าน ที่ดิน

13 เงินออมช่วยทำงานแทนเรา

การนำเงินออมไป ล ง ทุ น อย่ างการ ซื้ อหุ้น แล้วได้เงินปันผลทุกปี ก็ถือ ว่าเงินออมนั้น ทำงานแทนเรา มีรายได้มาเลี้ยงเราทุกปี อย่ างการซื้ อ หุ้นเก็บไว้สัก 3 ล้าน ก็จะมีรายได้จาก เงินปันผลไม่ต่ำกว่าปีละ 100,000 บาท เพียงพอต่อ การใช้จ่ายในแต่ละเดือนสบาย ๆ

ข้อ ดีของการมีเงินออมยังมีอีกมาก โดยส่วนใหญ่จะเป็นประโยชน์กับตัว ผู้ออมเอง โดยเฉพาะย ามแก่ชรา จำเป็นต้องมีเงินออมไว้ใช้จ่าย เพราะทุกวันนี้ อย่ าไปหวังพึ่งพาใคร มีแต่เงินออมของเรานั่นเอง ที่จะสามารถพึ่งพาได้

ที่มา yimkaowai

Facebook Comments