เราชนะ ลงทะเบีย นอย่างไรให้สำเร็จ

จากกรณี วันที่ 29 มค 64 ซึ่งเป็นวันแรกที่เปิดให้ลงทะเบียน เราชนะ ปรากฏว่าระบบลื่นปรี๊ด ไม่มีล่ม นับว่ามีปัญหาน้อยลงไป 1 เรื่อง แต่ก็ยังมีหลายคนไม่เข้าใจการลงทะเบียน หรือลงทะเบียนไม่สำเร็จบ้าง มาดูกันว่าคุณลงทะเบียนกันผิดพลาดตรงไหน มีหรือมีจุดที่ต้องระวังยังไง มาดูกัน

โดยทาง สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Station ได้แนะนำวิธีการลงทะเบียนเราชนะ อย่างไรให้สำเร็จ โดยมีจุดสังเกตดังนี้

ลงทะเบียนอย่างไรให้สำเร็จ

1. ต้องใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชนให้ถูกต้อง และครบทั้ง 13 หลัก ***ไม่ต้องใส่ขีด

2. ชื่อ – นามสกุล ต้องตรวจสอบตัวสะกดให้ดี ***ไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อ

3. รหัสหลังบัตร 12 หลัก ไม่ต้องใส่ขีดคั่นระหว่างตัวอักษรและตัวเลข

ข้อควร ระวัง

รหัสหลังบัตร 12 หลัก : 2 ตัวแรกคือตัวอักษรภาษาอังกฤษ 10 ตัวหลังคือตัวเลข

ใครที่บัตรประชาชนเป็นแบบเก่า ต้องรีบไปทำบัตรแบบสมาร์ตการ์ด เพื่อให้มีเลขรหัสหลังบัตรที่ถูกต้อง

ลงทะเบียนเสร็จแล้วสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ที่ www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

ถ้าลงทะเบียนไม่สำเร็จ สามารถลงทะเบียนใหม่ได้ทันทีหลังได้รับข้อความแจ้งเตือน

จุดที่ผิดบ่อย

1. ไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อ
2. ชื่อ กลาง ไม่ใช่ชื่อเล่น ถ้ามีก็ใส่ ถ้าไม่มีไม่ต้องใส่
3. การเว้นวร รคตอนในชื่อ หรือนามสกุล

4. ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชนไม่ครบ
5. ไม่ต้องใส่ขีดตรงช่องรหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน
6. ตรงปีเกิดต้องใส่ พ.ศ.

ข้อควร ระวัง

ใครที่บัตรประชาชนเป็นแบบเก่า ต้องรีบไปทำบัตรแบบสมาร์ตการ์ด เพื่อให้มีเลขรหัสหลังบัตรที่ถูกต้อง
สำหรับใครที่มีปัญหา และข้อสงสัยเกี่ย วกับโครงการเราชนะ สามารถติดต่อได้ต ามนี้เลย

Facebook Comments