เปิดเงื่อนไข แจ กเงิ น ประกั นสังคม ม.33 รับ 5000 บาท

จากกรณีเยียวย าประกันสังคม ล่าสุด นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว ถึงมาตรการเยียวย าผู้ที่อยู่ภายใต้ระบบประกันสังคม ม.33 จำนวน 11 ล้านคน ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด ภายหลังหารือแนวทางช่วยเหลือ กับกระทรวงการคลัง และสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือ สภาพัฒน์ว่า ขณะนี้มี 3 แนวทางในการช่วยเหลือ

3 แนวทางการช่วยเหลือ
นายสุชาติระบุว่า จะช่วยเหลือแรงงานผู้ประกันต ามมาตรา 33 จำนวน 9.2-9.5 ล้านคน จากทั้งหมด 11 ล้านคน

แนวทางที่ 1 คนละ 4,000 บาท
แ นวทางที่ 2 คนละ 4,500 บาท
แนวทางที่ 3 คนละ 5,000 บาท

หลักเกณฑ์การ รับสิทธิ์
สำหรับคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และเงื่อนไข สำหรับมาตรการช่วยเหลือสำหรับแรงงานผู้ประกันตนมาตรา 33 เช่นเดียวกับ โครงการ “เราชนะ” เช่น

มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
มีรายได้ไม่เกิน 300,000 บาทต่อปี
มีเงินฝากในธนาคารไม่เกิน 500,000 บาท

นายสุชาติ เปิดเผยอีกว่า การเยียวย าจะเป็นการทยอยจ่ายเป็นสัปดาห์ละประมาณ 1,000 บาท โดยคิดจากฐานมาตรการช่วยเหลือของกระทรวงแรงงานก่อนหน้านี้ เช่น การลดส่งเงินสมทบสำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 ไปแล้ว 3 ครั้ง รวมช่วยเหลือผ่านเงินกองทุนประกันสังคมไปแล้วใช้วงเงิน 68,669 ล้านบาท

ส่วนการใช้งบประมาณมาจากแหล่งเดียวกับโครงการเราชนะ ภายใต้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ให้กระทรวงการคลังกู้เงิน 1 ล้านล้านบาท

โดย พล.อ.ประยุทธ์ สั่งให้ทบทวนและหามาตรการดูแลผู้ใช้แรงงานมาตรา 33 ซึ่งต้องขอ ดูตัวเลขเม็ดเงินก่อน ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาให้ได้ส่วนข้อสรุปในรายละเอียดเรื่องตัวเลขงบประมาณที่จะใช้ในมาตรการ ขณะนี้เป็นการหารือในเบื้องต้น ทั้งนี้ หากช่วยเหลือคนละ 4,000 บาท งบประมาณที่ต้องใช้ราว 40,000 ล้านบาท

ขณะที่ ผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 ถ้าหากเข้าเกณฑ์โครงการ “เราชนะ” ก็ได้รับความช่วยเหลืออยู่แล้ว

สำหรับข้อมูลประกันสังคมมาตรา 39 ขณะนี้มีอยู่ในระบบจำนวนกว่า 1 ล้านคน เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2.8 แสนคน ส่วนมาตรา 40 อยู่ในระบบกว่า 3 ล้านคน เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 1.8 ล้านคน

“รัฐบาลช่วยเหลือ เยียวย าดูแลทุกคน ส่วนตัวเลขจะได้เท่าโครงการเราชนะ 7,000 บาท หรือไม่ หรือจะ 4,000 บาท 4,500 บาท 5,000 บาท ขอให้หารือ กันให้ได้ข้อสรุปสุดท้ายก่อน” นายสุชาติ กล่าว

Facebook Comments