เกิดปีนักษัตรใหน ควรจะพกแบงค์อะไรเพื่อเสริมดวง นำพาโชคลาภ

ความเชื่อเรื่องเงินขวัญถุงหล า ยคนคงเคยได้ยินกัน มาบ้างว่า เราควรมีเงินขวัญถุงเอาไว้ เพื่อช่วยเรียกท รั พ ย์เรียกโชคลาภให้เข้ากระเป๋าของเรา โดยเป็นเหมือนเครื่องรางชนิดหนึ่งที่

ช่วยทำให้เราอุ่นในใจในเรื่องเงินๆทองๆ วันนี้เราเอาเรื่องราวของเงินขวัญถุงของแต่ละนักษัตร มาฝากกันว่า คนแต่ละปีควรมีแบงค์อะไรไว้เป็นขวัญถุงบ้าง มาดูกันเลยค่ะ

1. ปีชวด

ให้พกแบงค์ 20 บาทที่ลงท้ายด้วยเลข 7 พับแบงค์เป็นสามเหลี่ยมแล้วตั้งนะโม 3 จบ พร้อมกล่าว คาถา อิติบูชา จะมะหาราชา สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามา ย าตราย ามดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะ โมพุทธายะ

2. ปีฉลู

ให้พกแบงค์ 50 บาท ที่ลงท้ายด้วยเลข 2พับแบงค์เป็นสามเหลี่ยมแล้วตั้งนะโม 3 จบ พร้อมกล่าว คาถา อิติบูชา จะมะหาราชา สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามา ย า ตรา ย า มดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะ โมพุทธายะ

3. ปีขาล

ให้พกแบงค์ 20 บาท ที่ลงท้ายด้วยเลข 5พับแบงค์เป็นสามเหลี่ยมแล้วตั้งนะโม 3 จบ พร้อมกล่าว คาถาอิติบูชา จะมะหาราชา สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามา ย า ตรา ย า มดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะ โมพุทธายะ

4. ปีเถาะ

ให้พกแบงค์ 100 บาท ที่ลงท้ายด้วยเลข 6พับแบงค์เป็นสามเหลี่ยม แล้วตั้งนะโม 3 จบพร้อมกล่าว คาถาอิติบูชา จะมะหาราชา สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามา ย า ตรา ย า มดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะ โมพุทธายะ

5. ปีมะโรง

ให้พกแบงค์ 50 บาท ที่ลงท้ายด้วยเลข 4พับแบงค์เป็นสามเหลี่ยมแล้วตั้งนะโม 3 จบ แล้วกล่าว คาถาอิติบูชา จะมะหาราชา สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามา ย า ตรา ย า มดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะ โมพุทธายะ

6. ปีมะเส็ง

ให้พกแบงค์ 100 บาท ที่ลงท้ายด้วยเลข 4พับแบงค์เป็นสามเหลี่ยม ตั้งนะโม 3 จบ แล้วกล่าว คาถาอิติบูชา จะมะหาราชา สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามา ย า ตรา ย า มดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะ โมพุทธายะ

7. ปีมะเมีย

ให้พกแบงค์ 20 บาท ที่ลงท้ายด้วยเลข 6พับแบงค์เป็นสามเหลี่ยมแล้ว ตั้งนะโม 3 จบพร้อมกล่าว คาถาอิติบูชา จะมะหาราชา สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามา ย า ตรา ย า มดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะ โมพุทธายะ

8. ปีมะแม

ให้พกแบงค์ 50 บาท ที่เลขลงท้ายด้วยเลข 1พับแบงค์เป็นสามเหลี่ยมแล้ว ตั้งนะโม 3 จบพร้อมกล่าว คาถาอิติบูชา จะมะหาราชา สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามา ย า ตรา ย า มดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะ โมพุทธายะ

9. ปีวอ ก

ให้พกแบงค์ 20 ที่ด้านหลังลงท้ายด้วยเลข 1พับแบงค์เป็นสามเหลี่ยมแล้ว ตั้งนโม 3 จบ พร้อมกล่าว คาถาอิติบูชา จะมะหาราชา สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามา ย า ตรา ย า มดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะ โมพุทธายะ

10. ปีระกา

ให้พกแบงค์ 20 ที่ตัวเลขข้างท้ายลงท้ายด้วยเลข 9พับแบงค์เป็นสามเหลี่ยม ตั้งนะโม 3 จบ แล้วกล่าวคาถาอิติบูชา จะมะหาราชา สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามา ย าตรา ย า มดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะ โมพุทธายะ

11. ปีจอ

ให้พกแบงค์ 100 บาท ที่ด้านหลังลงท้ายด้วยเลข 4พับแบงค์เป็นสามเหลี่ยม ตั้งนะโม 3 จบ แล้วกล่าว คาถาอิติบูชา จะมะหาราชา สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามา ย าตรา ย า มดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะ โมพุทธายะ

12. ปีกุน

ให้พกแบงค์ 50 บาท ที่มีตัวเลขลงท้ายเป็นเลข 4และให้พับแบงค์เป็นสามเหลี่ยม พร้อมกับตั้งนะโม 3 จบ แล้วท่อง คาถา นี้อิติบูชา จะมะหาราชา สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามา ย าตรา ย า มดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะ โมพุทธายะ

นอ กจากการมีเงินขวัญถุงเก็บเอาไว้เพื่อเรียกโชคลาภแล้ว ตัวเราเองก็ยังต้องมีความตั้งใจในการทำงานสร้างเ นื้ อสร้า งตั วเองอีกด้วย การมีเงินขวัญถุงจึงจะช่วยเสริม ด ว งทางการเงินของเราให้มั่งคั่งมากขึ้นไปอีก รีบไปหาแบงค์มาเก็บเป็นเงินขวัญถุงกันแล้ว ก็อย่าลืมขยันทำงาน ซื่อสัตย์ และอ ดทนกันด้วยนะ แค่ตั้งใจทำงานยังไงก็ร่ำร ว ยได้ค่ะ

ที่มา : www.krustory.com

Facebook Comments