รัฐบาลจ่อเยีย วย า ประกันสังคม มาตรา 33

ยังมีหวังสำหรับผู้ประกันตน มาตรา 33 โดยมีรายงานว่า สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง และสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

จะร่วมกับทีมเศรษฐกิจของนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน จัดทำข้อมูลการเยีย วย าประชาชนที่ได้รับผลกระทบ รอบใหม่ โดยนับเป็นครั้งที่ 2 ในปี 2564

แพ็กเกจเยีย วย าเศรษฐกิจรอบใหม่ จะมีขึ้นในเดือนเมษายน 2564 เจาะจงให้กับกลุ่มมนุษย์เงินเดือน พนักงานบริษัทและผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม ที่บางส่วนถูกลดเงินเดือน ถูกลดการจ่ายค่าจ้าง หรืออาจจะถูกเลิกจ้าง ให้มีเงินเพิ่มเพื่อ การครองชีพ

ที่ผ่านมาผู้ประกันตนมาตรา 33 ของกองทุนประกันสังคม ซึ่งเป็นกลุ่มลูกจ้างและพนักงานในสถานประกอบการ ไม่ได้รับการเยีย วย า จากภาครัฐ ในกรณีถูกลดเงินเดือนหรือถูกลดสวัสดิการ ส่งผลให้ผู้ประกันตนกลุ่มนี้ซึ่งมีกว่า 11 ล้านคนไม่พอใจและขอให้ภาครัฐออ กมาตรการเยีย วย าด้วย

Facebook Comments