นิสั ย 8 ข้อ ชอบทำให้ชีวิตลำบาก แม้จะหาเงินได้เยอะ

วันนี้เราจะพาคุณไปดูนิสัยที่ชอบมทำให้ชีวิตลำบากแม้จะหาเงิน มาได้มากก็ต าม กับ นิสั ย 8 ข้อ ชอบทำให้ชีวิตลำบาก แม้จะหาเงินได้เยอะ ไปดูกันว่ามีนิสัยแบบไหนบ้าง และคุณเองมีนิสัยเหล่านี้กี่ข้อ

1 ใช้เงินเพิ่มขึ้น

ไม่ผิดหรอ กถ้าคิดว่า’อย ากมีชีวิตที่ดีขึ้น’แต่อย่ าลืมว่าชีวิตที่ดีขึ้นไม่จำเป็นต้องมากับรายจ่ายที่มากขึ้นเพียงอย่ างเดียว

2 ไม่สนใจอนาคต

อนาคต ในเรื่องของการเงิน หล า ยคนสนใจ กับความสุขในวันนี้กินอิ่ม ป าร์ตี้สนุกเที่ ยวบ่อย ใช้ให้เต็มที่ ทั้งที่รู้ว่ายังไม่มีเงินเก็บ

3 ไม่สนใจห นี้

เพราะเมื่อได้เงิน มา ก็มั วแต่สนุกกับการใช้จ่าย กระทั่งด อ กเบี้ ย ( ห นี้ ) ทบต้นไปเรื่อย ๆ ในทางตรงกันข้ามคน ที่อย ากร ว ยจะ ‘กลั วห นี้ ‘ มาก พวกเขา จึงให้ความสำคัญ กับ ‘ห นี้’เป็นอันดับแรกเมื่อมีรายได้ เข้ามาก็จะรีบชำระห นี้ก่อนสิ่งอื่นใด

4 ไม่เคยตั้งงบประมาณในการใช้เงิน

หล า ยคนไม่เคยตั้ง ‘งบประมาณ’ การใช้เงินเลย ซื้ อเสื้ อผ้าก็จัดเต็มและสุดท้ายก็เกินความจำเป็น เกินกำลังทรั พย์ของตัวเองและกล า ยเป็น’ห นี้’ในท้ายที่สุด

5 แยกไม่ออ กว่าจำเป็นหรือต้องการ

คือต้องรู้ว่า สิ่งไหนจำเป็นข าดไปแล้ว จะใช้ชีวิต ไม่ได้ สิ่งไหน มี ก็ดีไม่มีก็ได้ ข าดไปแล้ว ยังใช้ชีวิตได้แต่ถ้ามีแล้วชีวิตจะดีขึ้น เช่นอาหารจาน หรูเสื้ อ ผ้าแ บ รนด์เ น ม หรือสิ่งไหนไม่จำเป็นต้องมีแต่ถ้าแยกไม่ได้ และเอาอารมณ์ เป็นที่ตั้งอาจเป็นเหยื่อภ าพ ล วงของ ‘ความจำเป็น’

6 คิดว่าเร็วเกินไปที่จะออมเงิน

เลิ กผั ดวันประกันพรุ่งแล้วเริ่มออมเงินเดี๋ยวนี้จะสิบร้อยพันหมื่นก็ถือว่า เราได้เริ่มต้นแล้ว ด้วยการออมต่อเนื่องสม่ำเสมอแม้จะไม่อย ากออมก็ต ามเพราะวินัย คือ การทำสิ่งที่ ‘ต้องทำ’ แม้จะ ‘ไม่อย ากทำ’ ก็ต าม

7 เป็นสาวกเทคโ นโ ลยี

ไม่แปลกถ้าจะมีอุปกรณ์ คู่กายไม่ใช่เรื่องเกินจำเป็นหากจะมีอุปกรณ์พกพามากกว่า 1 ชิ้น เพียง แต่เราต้องใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เราซื้ อให้เต็มที่และคุ้มค่าคุ้มร า ค าจริงๆ

8 ไม่เคยจดเรื่องเงินของตัวเอง

หล า ยคนไม่เคย แม้แต่จะจดเรื่อง ‘เงิน’ ของตัวเอง ทั้งที่เป็นเรื่องที่ดีกับตัวเองแท้ ๆ เพียงเพราะคิดว่า เรารู้อยู่แล้ว ว่ารับจ่าย

ออมเท่าไหร่จริงอยู่ที่เราอาจรู้ ความเคลื่อนไหว เงินที่เข้า-ออ กในกระเป๋าแต่นั่นอาจเป็นแค่ก้อนใหญ่ ๆ เท่านั้ น หล า ยคนไม่เคย แม้แต่จะสนใจและนั่นก็เป็น ‘รูรั่ว’ เล็ก ๆ แต่สร้างผลกระทบ ยิ่งใหญ่ ต่อสถานะการเงิน โดยที่เราไม่รู้ตัว

ที่มา khobjainas

Facebook Comments