ธนาคารออมสิน เพิ่มปุ่มเยีย วย าสินเชื่อ ลงทะเบียนง่ายขึ้น

ธนาคารออมสิน เพิ่มปุ่มลงทะเบียนเยีย วย าสินเชื่อ บนหน้าเว็บไซต์ www.gsb.or.th เข้าถึงง่ายขึ้น มีปุ่มให้คลิกลงทะเบียนอะไรบ้างดูกันเลย

คืบหน้าจากกรณีที่ ธนาคารออมสิน เป็นหนึ่งในธนาคารของภาครัฐ ได้ออกมาตรการเยีย วย าการแพร่ระบาด โดยเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนผ่าน www.gsb.or.th

ล่าสุดหน้าเว็บไซต์ www.gsb.or.thได้มีการปรับเปลี่ยนปุ่มลงทะเบียนเพื่อคลิกเข้าไปขอสินเชื่อจากเดิมมีแค่ 2 ปุ่ม เพิ่มเป็น 3 ปุ่ม ดังนี้

1.ปุ่มลงทะเบียนจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด (Red Zone) เมื่อคลิกเข้าไปในหมวดนี้ รายละเอียดมีดังนี้

1.1 กรอกเลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก
1.2 กรอกชื่อ นามสกุล

1.3 ใส่เบอร์มือถือ 10 หลัก

1.4 ที่อยู่สำหรับติดต่อ
1.5 กดตรวจสอบ

2.ลงทะเบียนจังหวัดพื้นที่ทั่วไป (Non Red Zone)

2.1. กรอกเลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก
2.2 กรอกชื่อ นามสกุล
2.3 ใส่เบอร์มือถือ 10 หลัก

2.4 ที่อยู่สำหรับติดต่อ
2.5 กดตรวจสอบ

3.ลงทะเบียน สินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงิน

Facebook Comments