ทำงาน มาก็นาน แต่เก็บเงินเก็บทองไม่เคยอยู่ ลองทำตามนี้

วันนี้เราก็มีข้อคิดดีๆ ที่อยากจะมาแนะนำให้กับคนที่ทำงาน มานานหล า ยปีแต่เก็บเงินเก็บทองไม่เคยได้สักที กับ ทำงาน มาก็นาน แต่เก็บเงินเก็บทองไม่เคยอยู่ ลองทำตามนี้ ไปดูกันว่าคุณจะต้องแก้ไขปัญหานี้อย่ างไรบ้าง

ในยุคปัจจุบันทุกวันนี้ สิ่งที่มนุษย์เงินเดือนเป็นอยู่คือ ‘..การใช้เงินที่มากเกินตัว เดือนชนเดือนตลอ ด..’ บางคนทำงาน มานานหล า ยปี ยังไม่มีเงินเก็บก็มีนะ และนั่นอาจเป็นสัญญาณบอ กว่า…

การวางแผ นเรื่องเงินนั้น มันค่อนข้างแย่เชียวล่ะฉะนั้น มีตั วอย่ างของผู้ที่เก็บเงินดีเด่น มาฝาก บอ กเลยว่า.. มนุษย์เงินเดือนที่ได้อ่ านจะต้องมีกำลังใจ ในการเก็บเงินอย่ างแน่นอน มาดูกันว่าจะมีอะไรบ้าง..

ช่วงต้นเดือนที่ผ่าน มาเธอได้ทำการแ ชร์วิธีเก็บเงินอย่ างละเอียดโดยเธอเน้นการเก็บแบบเรื่อยๆ ไม่ได้ตั้งเป้าอะไรสูง เพราะเธอทำงานเป็น ‘พนักงาน เซเว่ น’ เงินเดือนเพียง 9300 บาท นับว่าใช้ธรรมดายังจะไม่พออยู่แล้ว แต่เธอทำได้

การเก็บเงินของเธอคือ การวางแผนตั้งแต่เงินเดือนออ ก กดออ กจากธน าคารมาให้หมด ทีนี้ก็ทำการหั กค่าใช้จ่ายทั้งหมด ที่จำเป็นของเดือนออ กไปคราวนี้ก็จะไม่ต้อง ‘เป็นห นี้’ ส่วนค่ากินนั้น ก็ต้องมีการวางแผน ด้วยนึกภาพให้ออ กว่า

วันหนึ่งเรามีความจำเป็น ต้องใช้เงินไปกับอะไรแค่ไหน และทำการแยกเอาไว้เป็นถุงๆ จนครบเดือน เพื่อไม่ให้เกิด การใช้เงิน กับส่วนที่ไม่จำเป็น จัดเป็นเซ ตเหรียญได้ก็จะดี มันจะได้ทำให้เรารู้สึกขิ้เกีย จ ไม่อย ากหยิบมาใช้จ่าย และซึ่งอาจส่ งผลให้ตอนเย็นเราก็ยังเหลือเหรียญเหล่านั้น ไปออมได้อีก ทีนี้ก็จะเหลือเงินสำหรับกองกลางที่จะเอามาใช้อะไร

ที่ไม่จำเป็นได้และพนักง านเซเว่ น คนนี้ เขาได้เลือ กการออมเงิน โดยการนำเงินที่เหลือจากการหั กค่าใช้จ่าย ทุกอย่ างไปลงทุน กับสล ากออมทรั พย์ของ ธ ก ส. ทั้งยังรับเสื้อผ้ามือ 2 มาข าย และเก็บเงิน ออ กมอไซค์ไว้ขี่ไปทำงานอีก ถ้าจะคิดกันง่ายๆ ก็คือ การออมก่อนแต่ใช้ทีหลัง นี่แหละที่น่าสนใจ

ที่มา profession-j55

Facebook Comments