ข้ อคิดของคนร ว ย ที่ใครก็ทำต ามได้

สำหรับวันนี้เราจะพาทุกคน มาดูกันว่าทำไมคนร ว ยถึงร ว ยขึ้นทุกวัน แล้วเราล่ะจะมีโอกาศร ว ยแบบเขาได้หรือเปล่า ซึ่งสิ่งที่เรานำมาฝากกันวันนี้บอ กได้เลยว่า ใครก็ทำได้ถ้าอย ากร ว ย ขอแค่คุณเปลี่ยนความคิดของคุณให้ได้ เอาล่ะ เราไปดูกันดีกว่าว่าคนร ว ยเขามีความคิดกันอ ย่ างไร อะไรคือสิ่งที่นำพาชีวิตเขาให้ดีขึ้น

ปัจจัยหนึ่ง ที่เป็นตัวลิขิต ให้เราประสบความสำเร็จ ทางด้านการเงิ นนั้น ก็คือวิ ธีคิดที่แตกต่างกัน เรื่องเงิ นทอง หรืออาจจะจริงหนอ ลองคิดกันดู สมมุติแล้วกัน ทำงาน มีเ งินเก็บ เดือนละ 10,000 บ า ท 1 ปี 120,000 แล้วเงิ นล้านบ า ทล่ะ เราต้องใช้เวลา เก็บถึง 10 ปี เลย

หรือไม่เบื่อเป็น มนุษย์ เงิ นเดือนกันบ้างเหรอไงครับ วิ ธีเดียวที่จะช่วยให้เราร ว ยขึ้นได้ ก็คือต้องปรับเปลี่ยน วิ ธีคิดและทัศนคติของเราเ สี ยใหม่ เพราะความคิดเดิมๆ เป็นอุปสรรคต่อความร่ำร ว ยครับ

1.คนร ว ยโ ค ร ตขยัน

และมีเป้าหมายของตัวเองชัดเจน พื้นฐานของคนสำเร็จ ต้องขยันทุกคน แต่ขยันอ ย่ างมีเป้าหมาย และรู้ว่าขยันไปเพื่ออะไร

2.คนร ว ยกล้าพูด

กล้าข า ย กล้านำเสนอ คนร ว ยจะกล้าข า ย กล้านำเสนอ สิ่งที่สร้างประโยชน์ หรือสร้างคุณค่าให้ผู้อื่น ผู้ซื้ อจะซื้ อหรือไม่เป็นอีกเรื่อง

3.คนร ว ยชอบคิด

ชอบหาไ อ เ ดี ยใหม่ๆอยู่เสมอ ทำให้สามารถ สร้างช่องทางของร า ยได้ มากกว่าคนธรรมดาทั่วไป

หลักคิดคนหาเงิ นเก่งเขาคิดกันยังไง

1.ทำเรื่องที่คนอื่นไม่อย ากทำ ทำความสะอาด เก็บขยะ การจัดระเบียบ วางระบบงานสร้างคน ยอมจ่ายเ งิน ให้สิ่งที่เขาไม่อย ากทำเองเสมอ

2.คนจะจ่ายเ งินเมื่อเราแก้ปัญหาให้เขา ทุกปัญหา มีเ งินซ่อนอยู่ ตั้งใจดูแล้วจะเห็น

3.การหาเงิ นไม่ใช่สิ่งผิ ดไม่ใช่เรื่องน่าอาย คนที่ทำงานหาเ งิน ตั้งแต่เ ด็ ก จะไม่มองเงิ นในแง่ลบ เหมือนคนส่วนใหญ่ เราต้องมองการหาเ งินในแง่บวก

4.หาเงิ นเป็นทักษะเหมือนกีฬา ไม่มีนักกีฬามืออาชีพคนไหน ที่มาเริ่มฝึกตอนโต การฝึกทักษะ การหาเงิ นยิ่งเ ด็ กยิ่งได้เปรียบ

5.จ่ายน้อยทยอยผ่อน คนยอมซื้ อง่ายกว่า

6.ทำเรื่องย ากให้มันง่าย คนจะยอมจ่ายเงิ น ถ้าเราทำเรื่องย ากให้มันง่าย ธุรกิจ ให้ความรู้ออนไลน์ทั้งหมด ก็ตั้งอยู่บนพื้นฐานนี้ คือทำเรื่องย ากให้ง่าย ง่ายสุดก็ข า ยดีสุด

7.ให้เก็บเงิ นเพื่อซื้ อสินท รั พ ย์ที่สร้างเ งิน คนหาเงิ นเก่ง ย่อมมีวันนึง ที่ไม่เก่ง ต้องสร้างทางเลือ ก โดยการทยอยซื้ อสินท รั พ ย์ ที่สร้างเ งินให้เราตลอ ดไป เช่น หุ้นปันผล

ที่มา readykids  stand-smiling

Facebook Comments